Gửi yêu cầu:

Vui lòng cho chúng tôi biết về doanh nghiệp của bạn. Đại diện AFTEC sẽ hướng dẫn bạn qua các tùy chọn dịch vụ của chúng tôi.

Họ và tên:

Email (bắt buộc):

Tiêu đề:

Nội dung (bắt buộc):

TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG – LÂM NGHIỆP DUNG QUẤT
Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng ngãi
 Số điện thoại: 0255-3610737
 Email: nlndq@dungquat.com.vn