Công nghiệp hóa và đô thị hóa làm tăng số lượng nhà máy, xí nghiệp và cư dân đã thu hẹp diện tích đất nông nghiệp; biến đổi khí hậu tác động mạnh đến điều kiện canh tác, nhiệt độ tăng và lượng mưa thay đổi thất thường ảnh hưởng nặng nề đến […]