Trung tâm Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp Dung Quất: Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 03/01/2020, Trung tâm Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp Dung Quất đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chỉ đạo Hội nghị có ông Lương Trọng Nguyên – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp Dung Quất và các đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm, tham dự hội nghị có đại diện các phòng thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (gọi tắt là Ban Quản lý) và các phòng thuộc Trung tâm.

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2019, được sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Ban Quản lý và sự phối hợp, hướng dẫn kịp thời của các phòng chức năng trực thuộc Ban Quản lý đã tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Về công tác chuyên môn nông – lâm – ngư:

Trung tâm đã triển khai được 03 thực nghiệm và 01 mô hình chuyển giao.

Thực nghiệm du nhập và tuyển chọn một số cây cảnh quan, công trình đô thị phù hợp KKT Dung Quất như giống Hồng, Bàng Cẩm Thạch, Ban Trắng, Hoàng Lan; bước đầu các cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Thực hiện sử dụng bầu hữu cơ huấn luyện cây trang trí, cây cảnh quan, thay thế bầu nhựa, túi bầu ni lông thân thiện với môi trường.

Thực nghiệm giâm chiếc cành đối với 05 giống cây cảnh quan (Muống Hoàng Yến, Osaka đỏ, Móng bò, Giáng Hương, Long Não) phù hợp trong KKT Dung Quất với quy mô 400 cành. Kết quả bước đầu cho thấy cây có tỷ lệ ra rễ và tạo cành giâm đạt 90%.

Thực hiện mô hình Dừa Dứa:

Tổng số lượng cây giống Dừa Dứa đã được đầu tư, hỗ trợ cho người dân là 308 cây và được trồng trên tổng diện tích đất là 1,4ha tại địa bàn xã Bình Phú đạt 100% kế hoạch; Hiện tại cây sinh trưởng tốt, được nông dân đánh giá cao.

Về chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016-2020

Theo kế hoạch năm 2019: bảo vệ 130,218 ha chuyển tiếp, Trung tâm đã ký hợp đồng với các hộ, nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ năm 2019

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ rừng của các hộ dân.

Tiến hành nghiệm thu việc bảo vệ rừng 100% khối lượng và đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

Về công tác dịch vụ – sản xuất:

Thực hiện nhiều hợp đồng về trang trí, cung cấp cây cảnh quan, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị, duy tu hệ thống điện chiếu sáng, sửa chữa các tuyến đường thuộc KKT Dung Quất, trồng mới rừng ngập mặn,…

Tổng giá trị hợp đồng: 43,881 tỷ đồng.

Giá trị thực hiện đến 31/12/2019: 40,751 tỷ đồng

Tổng nguồn thu đến 31/12/2019 đạt 40,751 tỷ đồng/39,320 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch được giao.

Đại diện Văn phòng Ban Quản lý trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc
Đại diện Văn phòng Ban Quản lý trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Ông Lương Trọng Nguyên – Giám đốc Trung tâm trao giấy khen cho cá
nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua

Trong năm 2020, Trung tâm tiếp tục thực hiện tích cực công tác tuyên truyền – thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát động phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cách hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chăm lo đời sống, bảo vệ tích cực quyền lợi của CNVC-NLĐ, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị; phát triển đoàn viên mới, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, trong sạch; 

Trưởng các phòng thuộc Trung tâm đăng ký giao ước thi đua năm 2020

Sắp tới, Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện các thí thực nghiệm và mô hình đã thực hiện năm 2019. Triển khai một số thực nghiệm về khả năng sinh trưởng, phát triển của một số hoa cây cảnh, cây cảnh quan, bóng mát tại KKT Dung Quất. Tiếp tục thực hiện các hợp đồng về duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, hệ thống điện, nạo vét hệ thống thoát nước,… trong KKT Dung Quất. Dự kiến doanh thu khoảng 45 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Trung tâm Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp Dung Quất còn tổ chức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích năm 2019.

ANH TUẤN